Predstavitev

Sindikat glasbenikov Slovenije je združenje glasbenih avtorjev in izvajalcev, ki se zavzema za nepolitično in neodvisno prestrukturiranje odnosa med kulturo in državo.
Bil je ustanovljen leta 1994 pod imenom Sindikat avtorjev in izvajalcev zabavne in narodnozabavne glasbe, leta 1998 so ga preimenovali v Sindikat glasbenikov Slovenije. Prvotno poslanstvo sindikata je bilo, da ima država sogovornika pri ustanavljanju prve kolektivne organizacije za zaščito izvajalske pravice (IPF).


Člani sindikata so deležni pravne pomoči za uravnavanje svojih raznovrstnih delovnih razmerij in pravic. Imajo pravico voliti in biti izvoljeni v organe sindikata. Uživajo sindikalno varstvo, če bi bili zaradi uresničevanja sindikalne politike in ciljev postavljeni v neenakopraven ali zanje neugoden položaj. Obveščeni so o možnostih sindikalnega izobraževanja in se lahko vključijo v razne oblike sindikalnega boja. Znotraj sindikata lahko delujejo v smeri uresničevanja svojih in/ali skupnih interesov.