Veseli ljudje bodo živeli tod; pesem bo njih jezik

Sindikat glasbenikov slovenije (v nadaljevanju SGS) obsoja izbris glasbenega kolega Zlatana Čordića iz razvida samozaposlenih v kulturi. Obrazložitev, ki temelji na ugotovitvah, da posameznik v zadnjem letu bistveni del svojega ustvarjalnega časa posveča dejavnostim, ki niso povezane z izkazovanjem usposobljenosti za opravljanje kulturne dejavnosti, se nam zdi v neskladju z dejstvi: v letu 2020, ko je bila veliki večini glasbenikov onemogočena možnost delovanja vse od začetka marca meseca pa do konca leta, je g. Čordić izdal album in po naših podatkih izvedel vsaj dva predstavitvena koncerta. Posledično izražamo nestrinjanje s pravno-formalno utemeljitvijo odločbe, ki postavlja pod vprašaj odnos MK tako do konsenza glede kriterijev za presojo upravičenosti posameznika do statusa kulturnika kot do lastnih prioritet pri urejanju pereče problematike na področju kulture.

V SGS menimo, da je ugotavljanje in sankcioniranje kaznivih dejanj potrebno prepustiti za to pristojnim organom, kajti edini način, da katerakoli institucija deluje razvojno, je družbeni konsenz v obliki pravne države, ki jasno definira pristojnosti, pravice in dolžnosti vsakega družbenega akterja.

Od osebnih udejstvovanj na področju političnega aktivizma glasbenega kolega Zlatka se SGS distancira.

Pričakujemo, da se MK z enako vnemo, kot se je lotilo postopka izbrisa iz razvida, povezanega z glasbenim kolegom Zlatanom Čordićem, odpravi tudi trenutno groteskno stanje na področju financiranja slovenskega filma, da z enako hitrostjo in efektivnostjo rešuje tekoče vloge za vpis v razvid samozaposlenih in pravico do plačila prispevka. Da vsaj s podobno hitrostjo in vnemo, kot spreminja ustanovne akte največjih kulturnih institucij, izpelje razpisne postopke tekočih projektnih in programskih razpisov ter razmišlja o dodatnih spodbudah, ki bi pomagale, da živa scena preživi. Da morda v naslednjih letih kak EUR, namenjen v obnove zidov, preusmeri v živo produkcijo. Zidovi bodo po vsej verjetnosti lahko počakali še kako leto, živa produkcija pa je in bo v naslednjem obdobju na robu preživetja.

Pričakujemo, da MK kot krovna organizacija na področju kulture namesto dejanj, ki družbo polarizirajo in vnašajo razdor, deluje konstruktivno in predstavi kratkoročni načrt in dolgoročno strategijo, kako reševati akutno stanje. Področje glasbene ustvarjalnosti je bilo med prvimi, ki jih je epidemija COVID-19 drastično prizadela in bo področji, katerih delovanje se bo nazadnje vzpostavilo in normaliziralo. Temeljni dohodek rešuje zgolj trenutno krizo, katere posledice se bodo čutile še dolgo časa. Ljudje bodo previdni pri obiskovanju kulturnih prireditev, koncertov itd. Potrebno je razmišljati o dolgoročnem strateškem vlaganju v domačo produkcijo, v povezavi s filmsko in TV industrijo.

SGS se z veseljem ponudi kot kompetenten sogovornik pri načrtovanju tovrstnih ukrepov.

 

Sindikat glasbenikov Slovenije, v Ljubljani, 6.12.2020

 

Nazadnje mu je ostalo polno perišče lepote;
razsul jo je na vse štiri strani,
od štajerskih goric do strme tržaške obale
ter od Triglava do Gorjancev, in je rekel:
»Veseli ljudje bodo živeli tod;
pesem bo njih jezik
in njih pesem bo vriskanje!«
                                                Ivan Cankar, Kurent

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja