Zapisnik sestanka na sedežu Ministrstva za kulturo RS 7.9.2020

ZAPISNIK

sestanka na sedežu Ministrstva za kulturo RS (MK), Maistrova 10 dne 7.9.2020 v trajanju od 14.00 do 14.30

 

Prisotni:

Tinkara Kovač, Tadej Košir, Janez Dovč, Goran Krmac kot predstavniki Sindikata glasbenikov Slovenije (SGS), Dušan Zore kot predsednik Zveze sindikatov vseh glasbenikov Slovenije (ZSVGS), Damjan Damjanovič kot v.d. generalnega direktorja Direktorata za ustvarjalnost na MK, Igor Teršar

Odsotni povabljeni:

Andrej Sraka kot predsednik sindikata GLOSA

 

Točke dnevnega reda:

  1. predstavitev dosedanjega delovanja SGS na področju zaščite samozaposlenih v kulturi v času pandemije covid-19
  2. odziv MK na epidemijo covid-19

 

K1:

SGS je predstavil rezultat sestanka koalicije glasbenega sektorja (SGS, GIZ KOS, Industrija srečanj) na sedežu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), na katerem je bil sprejet sklep o formiranju delovne skupine z namenom informiranja in usklajevanja glede zdravstvenih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19.

SGS je izrazil zaskrbljenost zaradi nejasnosti glede upravičenosti do denarne pomoči v naslednjem protikoronskem paketu na podlagi klasifikacije dejavnosti po AJPES-u.

 

K2:

SGS je izrazil zaskrbljenost glede pomanjkanja odziva MK na problematiko samozaposlenih v kulturi, konkretno na pomanjkanje kakršnegakoli uradnega obvestila samozaposlenim in proaktivnega angažmaja za ureditev kakršnekoli finančne pomoči, najsi bo to oprostitev plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in/ali uvedba denarnega nadomestila v obliki temeljnega dohodka. SGS ugotavlja, da so samozaposleni, vpisani v razvid pri MK, ključni za celotno ustvarjalno polje in kot taki zastopajo izjemno raznolikost, tako z vsebinskega kot z geografskega vidika. SGS je g. Damjanoviču zastavil neposredno vprašanje, ali se MK proaktivno angažira na tem področju, na kar je bil odgovor nejasen. SGS je to stanje označil za izjemno alarmantno. 

 

Sklepi:

  1. G. Damjanovič se je zavezal, da bo na ministrstvu sprožil interno obravnavo točk, ki jih bo po elektronski pošti predložil SGS:
  • odpravitev nejasnosti glede klasifikacij po AJPES-u (90.010, 90.020, 90.030, 90.040)
  • odsotnost komunikacije MK s samozaposlenimi. Zakaj v vsem tem času ni bilo enega sporočila na email adremo, če ne drugega, vsaj z usmeritvijo na ukrepe – ko so ti še bili?
  • neangažiranje ob koncu ukrepov, maja meseca – kljub temu, da se ve, da večina s statusom samozaposlenih na MK ob trenutnih omejitvah ne more normalno opravljati svojega dela, MK po našem mnenju ni zavzelo dovolj močne lobistične vloge pri zastopanju samozaposlenih v kulturi, vpisanih v razvid
  • splošna situacija na področju glasbenega oz. ustvarjalnega sektorja, večina držav EU z mehanizmi pomoči blaži nastalo situacijo, kakšen je plan našega MK
  • kakšen bo angažma MK ob pripravi prihajajočega paketa ukrepov, kaj planirajo doseči?
  • pomoč najranljivejšim oz. usmeritev na druge ustanove?
  • medresorsko sodelovanje – vezano na zadnji sestanek na NIJZ

 

Zapisnik pripravil: Goran Krmac

One thought on “Zapisnik sestanka na sedežu Ministrstva za kulturo RS 7.9.2020

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja